منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227344

تاریخ انتشار : دي 1395

سه شنبه شب
سرود چشم هایم
جمکرانی ست

مرا جز شوق دیدار شما نیست
می آید دل که گردد خادم تو

نوای خادم المهدي مگر چیست
اللَّھُمَ عـجِـلْ لِوَلیِکْ ألْفرج