منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227336

تاریخ انتشار : دي 1395

**************m.k14**************
آيات قرآني

به نام خداوند بخشنده مهربان، اي مردم از پروردگارتان كه شما را از نفس واحدي آفريد و جفتش را از او آفريد و از آن دو مردان و زنان زيادي پراكند پروا داريد و از خدايي كه به نام او از هم درخواست ميكنيد پروا نماييد و زنهار از خويشاوندان مبريد كه خدا همواره بر شما نگهبان است. (النساء،1)