منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227191

تاریخ انتشار : دي 1395

**************m.k14**************
آيات قرآني

به نام خداوند بخشنده مهربان، الف لام ميم، خداست كه هيچ معبودي جز او نسيت و زنده(پاينده) است، در حقيقت هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا پوشيده نميماند. (آل عمران،1و2و5)