منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 227002

تاریخ انتشار : آذر 1395

**************m.k14**************
آيات قرآني

به نام خداوند بخشنده مهربان، الف لام ميم، اين كتابي است كه در حقانيت آن هيچ شكي نيست و مايه هدايت پرهيزگاران است. (بقره،1و2)