دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 226549

تاریخ انتشار : آذر 1395

هوا انقدر سرد شده که شیر دست شویی باشیر ضرفشویی میخان یخ بدن بیرون روشون نمیشه