منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 226472

تاریخ انتشار : آذر 1395

میگما وقتی گریزمن مستقیم به رونالدو گفته ازت متنفرم به نظر شما رونالدو با مسی باید چی کار کنه؟
1)قتل مسی
2)قتل عام مسی و بازیکنان بارسا
3)ترور خانواده های بارسایی
4)................