دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 226447

تاریخ انتشار : آذر 1395

‏تــو ایـــن ســرمـــا ســعــی کــنــیــد بــه پــرنـــده هــا بــیــشـتــر تـــوجــه کــنــیــد.
اگـــه در تــوان داریـــد، بــیــاریــدشـــون تــو خــونــه و بــنــدازیــنـشـــون تــو خـــورشـــت فــســنــجـــون.
حـــســـابی گـــرم مـــیــشــن. :))