دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 226441

تاریخ انتشار : آذر 1395

خیال می کردم
تو را باید
در همسایگی اردیبهشت

حوالی برگ های نارنج
در میان شکوفه های پرتقال جستجو کنم ..
تو را امروز اما...

اتفاقی...
در پیاده رو های پاییز دیدم
داشتی برای خودت قدم میزدی ..
اینجا چه میکنی بهار ؟!‎..