دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 226439

تاریخ انتشار : آذر 1395

پاییز دو ماه اولش تابستون بود و ماه آخرش زمستون