دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 226438

تاریخ انتشار : آذر 1395

باز هوا سرد شد و در معرض طنز کُشنده چنین جملاتی هستیم: «سرما خوردی؟ چیز دیگه نبود بخوری؟»