دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 226395

تاریخ انتشار : آذر 1395

پاییز داستانی عاشقانه است که ابتدایش مهراست مهر هزاررنگ ،باابانی سخت باریده،
واذر اخرقصه است که یلدارادارد ویلدادختری دلباخته است که انار دلش ترکیده و قصه اش به درازاکشیده است وبه انتظار زمستان نشسته است.