دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 224430

تاریخ انتشار : شهريور 1395

من ميگويم اگر آدم كسي را دوســت داشته باشد
بايد با صــداي بلند بگويد...

"هوشنگ گُلشيري"

من ئە لیم اگە ر کە سێک کە سێکی خۆش ويست دە بێ بە دە نگي بە رز بيلێت