دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 222413

تاریخ انتشار : تير 1395

فرشته هایی در‌قالب انسان در‌این دنیا افریده شدند تا انگیزه ای برای شروع صبح دیگران باشند
صبحت بخیر فرشته ی من