دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 222326

تاریخ انتشار : تير 1395

امروز خاک زیر پای توست

اما فردا تو زیر خاکی

پس که اینطوره

زیاد مغرور نباش و به خودت مناز!

****

ئه مرو خاک له ژیر پیی تو دایه

به لام سبی تو له ژیر خاک

که واته به خوت مه نازه