منوی کاربری

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 220188

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1395

کارِت شده گل چیدن از آبادی
سِیلی شدی به خانه ها افتادی
بس نیست غم فراق هادی که زدی
ای مرگ ، به قلب خسته اولادی

تسلیت به خاطر در گذشت
مهرداد اولادی