دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 135662

تاریخ انتشار : دي 1392

دو ماه تمام میشود...
معلوم نیست سال بعد زنده باشیم یا نه ؟
الوداع پیرهن مشکیا
الوداع گریه و سینه زنی