دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 1336

تاریخ انتشار : بهمن 1388

ای با صفا / تورا زنم صدا
اس ام اس میدادی گدا/ اگر داشتی وفا