دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 108605

تاریخ انتشار : شهريور 1392

کمتر از آهو که نیستم . . . میشه ضامنم بشی؟