دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 100175

تاریخ انتشار : شهريور 1392

ساعت اتاقم را شکسته ام ،
به عقب که باز نمیگردد،اعصابم خورد میشود .. .