دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 100131

تاریخ انتشار : شهريور 1392

ایـن بـی تــفـآوتـیهـآ....
ایــن بـی خــَـبــَـری هــآ....
نــَـبـودَن هآ ....
نــَـدیــدَن هــآ .....
یــَـعـنـی بــُـرو ....
گـــآهــی چـِـقــَـدر خِــنـگ مـیـشــویـم ....