دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 9495

تاریخ انتشار : بهمن 1390

مناجات حیف نون با خدا : خدایا میدونم دوستم داری ولی من نامزد دارم!