دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 9377

تاریخ انتشار : بهمن 1390

ازغضنفر پرسیدن بابات چه جوری مرد؟ میگه ازپشت بوم بافتاد رو کولر.کولر شکست افتاد رو ایوون.ایوون خراب شد افتاد رو گلخونه.گلخونه خراب شد.دیدیم اینجوری پیش بره خونه خراب میشه.رو هوا با تفنگ زدیمش.