دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 389

تاریخ انتشار : ارديبهشت 1388

غضنفر پسرش کور به دنیا مياد اسمشو می ذاره حيدرمريم زاده !