دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 262073

تاریخ انتشار : اسفند 1399

وقتی از چیزی میترسی برو باش روبرو شو مثلاً اگه از گرگ میترسی برو تو حلقش برو باهاش روبرو شو تا جرت بده بفهمی قانونای روانشناسی عمل نمیکنه.....
روانشناسی است دیگر????????