دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 261042

تاریخ انتشار : آبان 1399

بیاین همه دست به دست هم بدیم
عباس قانع رو رئیس جمهور ایران کنیم
والا مملکت داری رو که هیچ کی بلد نیست حداقل هیجان میده به زندگی هامون