دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 260937

تاریخ انتشار : آبان 1399

موندم کدوم تیم وقتی هنوز با تیمی هم سطح نشده دور ورش میدارمیداره...
جان؟؟؟؟لنگیا رو که میدونم غیر اون گفتم..