دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 260770

تاریخ انتشار : مهر 1399

از امروز تا زمان مشخص شدن فینالیست شرق در تقویم به عنوان بین الدکلین ثبت خواهد شد