دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259865

تاریخ انتشار : شهريور 1399

دانشمندان هنوز نفهمیدن چرا ایرانیا

وقتی یکی از جای دور بهشون زنگ میزنه چرا داد میزنن