دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259859

تاریخ انتشار : شهريور 1399

اصغر یه آینه پیدا میکنه، میگه این عکس چقد برام آشناس!

جفر ازش میگیره نگاه میکنه، میگه خره این منم دیگه