دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259855

تاریخ انتشار : شهريور 1399

+ بادمجونی؟؟؟
_ نه من هویجمدو ایرانی در حال استفاده از برنامه شِیریت