دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259645

تاریخ انتشار : مرداد 1399

یارانه رو کی مدیریت میکنه که
تورم روش اثر نداره و مقدارش
ثابت مونده‌؟
کنترل ارز و دلار و طلا و اجناسم
بدید دست اون !!