دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259643

تاریخ انتشار : مرداد 1399

پدرت روز اول مدرسه ازت فیلم گرفته؟


من بابام سر کوچه پیادم کرد
گفت:
ساختمون های آخر یکیش تابلو دبستان داره


گم که شدم بعدا یادش اومد هنوز خوندن بلند نیستم