دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259640

تاریخ انتشار : مرداد 1399

‏بدی دوس دختر فمنیست اینه که
نمیشه بهش میم مالکیت بست. مثلا بگی خوبی مهنازم؟ میگه من مهناز تو نیستم من یه شخصیت مستقلم که زیرچتر ومالکیت هیچ مردی قرارنمیگیره,ما فقط دو دوست هستیم ک هرکدام میتواند بدون اجازه دیگری در راه خویش قدم برداشته وهرگز زیر یوغ هیچ ستمگر بی ناموسی نخواهم بود

کلا پشیمونت میکنه