دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259631

تاریخ انتشار : مرداد 1399

سخت تر از حل معادله سه مجهوله فهمیدن فرق بین جوك دوستانه و جوك متفرقه و جوك جديد است