دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259609

تاریخ انتشار : مرداد 1399

سیگارو برای مشکلات خارجیا ساختن
اگه قرار بود طبق استاندارد مشکلات ایرانیا باشه
باید به طول یک متر و قطر پنجاه سانت ساخته می شد....:/