دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259061

تاریخ انتشار : تير 1399

من وقتی خونه تنهام صدای تلوزیون و زیاد میکنم تا صدای جنا رو نشنوم ×-×