دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259054

تاریخ انتشار : تير 1399

زنگ زدم پشتیبان اینترنت مخابرات گفتم چیکار کنم سرعت اینترنتم خوب بشه؟گفت از ایران برو.