دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259053

تاریخ انتشار : تير 1399

کلمه ی
"نمیخورم"
واسه مادربزرگا از صدتا فوش بدتره:|