دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259018

تاریخ انتشار : تير 1399

آیندگان از ما به عنوان "اصحاب کف" یاد میکنند.بدین صورت که هر ۳۰۰ ثانیه قیمت ها رو چک میکردیم و کف میکردیم!