دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259013

تاریخ انتشار : تير 1399

این قدر که صلوات نذر کردم و نفرستادم دیگه جواب گو نیست باید برم سراغ یه گزینه دیگه...|: