دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 259005

تاریخ انتشار : تير 1399

فقد من تو بچگی فکر میکردم جادوگر تو زیبای خفته از طریق شیر آب میاد تو خونه ملت یا شمام اینجوری بودید؟