دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 257783

تاریخ انتشار : فروردين 1399

#تلخند


ویروس گرسنگی روزانه ۸۰۰۰ کودک را در جهان به کام مرگ می فرستد ، در حالی که واکسن آن هم به وفور یافت میشود ( غذا )

اما شما چیزی از آن در رسانه ها نمیشنوید .

میدانید چرا؟

چون گرسنگی ثروتمندان را نمی کشد