دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 253784

تاریخ انتشار : شهريور 1398

یه روز به یکی میگن:امروز هوا چطوره؟میگه:مگه من هواشناسی هستم.