دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 253304

تاریخ انتشار : شهريور 1398

لگد زدن مختص به اسب و الاغ نیست
خود من بعضی وقتا چنان لگدی به بختم زدم که
اسب و الاغ به نشانه احترام کلاهشونو برداشتند!