دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252434

تاریخ انتشار : تير 1398

به نظرم لک لکا داشتن مارو میبردن روسیه، یهو ‌یکیشون گفته بچه ها ایران، بعد همه خندیدن ما از دهنشون پرت شدیم پایین.