دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252410

تاریخ انتشار : تير 1398

‏قهرمان شنای عربستان غرق شد. احتمالا اومده بگه Help دیده پ ندارن مرده