دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252353

تاریخ انتشار : تير 1398

تو تاکسی نشسته بودم راننده گفت دانشجوئی ؟
گفتم اره
گفت زنگ میزنی خونه با پدرتم حرف بزن ، پسرم دانشجوئه
هر وقت زنگ میزنه فقط با مادرش حرف میزنه
دلم براش تنگ شده
.
.
.
.
بعد کولرو خاموش کرد