دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252350

تاریخ انتشار : تير 1398

یه سری داشتم با یه دختر حرف میزدم
گفتم شما از چی خوشتون میاد؟ گفت
بوی خاک مرطوب هنوز که هنوزه وقتی
میشاشم رو زمین یاد اون میفتم :))