دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252338

تاریخ انتشار : تير 1398

مامانم تو اینستا پست میذاره،
فک و فامیل میان کامنت میذارن، مامان و بابا
میشینن کنار هم مشورت میکنن که چی جواب
بدن شایسته باشه الان بابام گفت بنویس زهرا
جان این محبت و عطوفت بیکرانت نسبت
به ما از قلب مهربانت نشات میگیرد!