دسته بندی ها

منوی اصلی

طنز

جوک ها

پیامک ها

پیامک موضوعی

پیامک مناسبتی

مرامنامه 4جوک

نمایش مطلب شماره 252334

تاریخ انتشار : تير 1398

از اثرات گرما رو مادران ایرانی :

لالا لالا گل فانوس
به شدت گرمه بیناموس!!